Sukladno Planu rada Službe civilne zaštite i civilnih poslova općine Odžak vršeno je praćenje djelatnosti koje obavlja Agencija za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva, a odnose se na planirane radove i aktivnosti  na poplavnom području Odžačke Posavine u 2017. godini.

Tako u ovoj godini Agencija planira:

Jučer je u Maloj vijećnici u Odžaku održana javna rasprava na temu Nacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske. U ime predlagatelja Nacrt zakona je prezentirao  Ilija Jezidžić, direktor civilne zaštite Županije Posavske.Prezentaciji je se odazvao veliki broj zainteresiranih građana općine Odžak i predstavnika gospodarskih subjekata.

Usvojivši Plan  rada i aktivnosti Jedinice CZ Opće namjene za 2017.godinu, ovih dana se na terenu provodi  realizacija istog.

Kao i prošle godine i ove godine će se izvršiti obuka i osposobljavanje građana raspoređenih u odjeljenje za spašavanje na vodi i pod vodom.

Cilj je pripremiti kvalitetan spasilački odgovor pri izvođenju spasilačkih operacija spašavanja na vodi i pod vodom uz upotrebu formacijskih i priručnih sredstava po priznatim i usvojenim svjetskim standardima.