Na današnjoj sjednici operativnog tima  Općinskog stožera civilne zaštite Odžak, održanoj u prostorijama općine Odžak, na kojoj su sudjelovali i pojedini povjerenici Stožera CZ, odnosno predsjednici mjesnih zajednica, isti su upoznati sa naredbama, uputama i predloženim mjerama sa viših razina vlasti, te potrebi Općine i njenih tijela o poštivanju i provedbi istih.

Na prvoj izvanrednoj sjednici  Općinskog stožera civilne zaštite Odžak, održanoj dana 18.03.2020.godine u prostorijama općine Odžak, su članovi Stožera upoznati o donesenoj Odluci o proglašenju stanja nesreće, uzrokovane pojavom korona virusa od strane Vlade Federacije BiH, te da je sjednica sazvana sukladno izdanim naredbama Federalnog Stožera civilne zaštite i to naredbi broj: 12-40-6-148-2/2020 od 17.03.2020.godine.

Dnevni red je sadržavao:

  1. Informacija o donesenoj Odluci o proglašenju stanja nesreće, uzrokovane pojavom korona virusa od strane Vlade Federacije BiH.
  2. Upoznavanje i postupanje po naredbama Kriznog Stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Žćupanije Posavske ( sa 6.sjednice održane 17.03.2020.godine).
  3. Postupanje po naredbama Federalnog Stožera CZ od 17.03.2020.godine.
  4. Tekuća pitanja
  • Stavljanje u funkciju prostora za karantenu u Odžaku.

Prva  sjednica Općinskog Stožera CZ općine Odžak održat će se 23.01.2020. godine, za koju je Služba Civilne zaštite i civilnih poslova općine Odžak , pored ostalih točaka Dnevnog reda pripremila Plan nabavki MTS-a  za potrebe Službe za 2020.godinu i Izvješće o deminiranju općine Odžak u 2019.godini.

Članovi Stožera  će posebnu pozornost obratiti na informaciju o poduzimanju radnji i preventivnih mjera za sprečavanje pojave požara na šumskim površinama općine Odžak, istu će Stožeru prezentirati direktor Uprave za šume Marko Matanović.

Plan i Izvješće možete pogledati ovdje : Plan nabavki MTS za 2020

                                                            Izviješće o deminiranju za 2019

 

 

 

 Poplave i kišno vrijeme u svibnju mjesecu su dobra podloga za razvoj i razmnožavanje komaraca što od institucija  traži provođenje dezinsekcije kao mjere zdravstvene zaštite građana.

Zavod za javno zdravstvo ŽP Orašje je zajedno sa službama CZ općina Odžak Orašje i Šamac je isplanirao za 2019. godinu provresti proljetnu dezinsekciju-zaprašivanje komaraca na području ŽP.

Na području općine Odžak se sukladno planu deminiranja za 2019 godinu odvija deminiranje na 3 lokacije. U tijeku je deminiranje od strane oružanih snaga BiH po projektu Obala rijeke Save-Zorice površine 212.465 m2.
Deminerski tim F BiH je završio na projektu deminiranja „Obala rijeke Save-Prud 1A“ u MZ Prud površine 4.253 m2 koji je predan općini Odžak dana 10.04.2019 godine.