Budući da su već zabilježene visoke temperature, te da su započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog rastinja, a imajući u vidu, da su u prethodnim godinama evidentirani brojni požari na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama (radi se o požarima suhe trave i rastinja na poljoprivrednim površinama–bilo obrađenim, bilo zapuštenim), koji su izazvali velike materijalne štete, upozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, vodova dalekovoda i sl.

Danas (28.02. četvrtak), otvoren je u 10 sati deminerski zadatak MAC ID 9181“ obala rijeke Save – Prud 1A“, u Mjesnoj zajednici Prud.

Površina koja će se deminirati iznosi 4.253 m2, čime će u ovoj Mjesnoj zajednici biti očišćena od mina kompletna površina između rijeke Save i Bosne na području ove Mjesne zajednice.

Daljnim deminiranjem u tijeku godine planirano je da se završi još dva deminerska zadatka, i to Prud II i Prud III,  ukupne površine oko 320.000 m2.

Deminiranje vrše Timovi za deminiranje Federalne uprave civilne zaštite Sarajevo.

U proljeće ove godine kao što vam je poznato, Delegacija EU u BiH je uvela izvođača „HP Investing“ Mostar u posao.
Radi se o rekonstrukciji savskog obrambenog nasipa Crpna stanica Svilaj-Kadar (ukupne dužine 5 km i 127 m.), čiji je cilj dovođenje nasipa na zaštitu od stogodišnjih voda + 1,20 m nadvišenja. Kroz ovaj projekt rješava se i nasip na obodnom kanalu Svilaj-Potočani u dužini od 1,6 km koji je pod utjecajem visokih voda rijeke Save.