Održana je 3.redovita sjednica Stožera CZ općine Odžak u utorak (24.04)  na istoj su doneseni jednoglasno slijedeći zaključci:

 1. Da Općinski načelnik traži od nadležnih općinskih Službi( Službe za gospodarstvo) rješenje pitanja zaštite lijeve obale rijeke Bosne, u smislu donošenja Odluke o proglašenju lokacije za odlaganje krutog građevinskog otpada ili da kroz redovite poslove općinske uprave imenuje posebno Povjerenstvo koje će ispitati i predložiti rješenje istog.
 2. Da nadležna općinska Služba za gospodarstvo ( komunalni inspektor) pripremi i prouči sve zakonske i podzakonske propise koji reguliraju pitanje održavanja privatnih parcela ( npr. Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnom redu i ostalo), kao i da se za naredni period planira i organizira posebna sjednica ili sastanak na ovu temu.
 3. Da se hitno uputi dopis Županijskoj upravi CZ kojom rukovodi Ilija Jezičić te da se uz isti dostavi specifikacija nastalih troškova pojavom podzemnih voda, kao i namirenje istih od strane ŽUCZ Orašje, a sukladno njihovim ranijim obećanjima povodom toga ( odgovorna osoba Jozo Agatić).
 4. Da Služba Civilne zaštite općine Odžak u roku od 5 dana donese i poduzme slijedeće mjere i radnje:
 • Uradi Upozorenje građanima na opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru za Web stranicu i radio postaje.
 • Za Povjerenike CZ uraditi Preporuke za poduzimanjem preventivnih i drugih mjera zaštite od požara u požarnoj sezoni u 2018 godini.
 • Uraditi dopis prema Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o njihovoj obvezi sukladno Preporukama Federalne uprave CZ Sarajevo.
 • Pripremiti PLAN o preventivnim mjerama i operativnom djelovanju radi zaštite od požara za vrijeme požarne sezone u 2018 god. Na području općine Odžak.
 1. Uradi Upozorenje građanima na opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru za Web stranicu i radio postaje.
 2. Za Povjerenike CZ uraditi Preporuke za poduzimanjem preventivnih i drugih mjera zaštite od požara u požarnoj sezoni u 2018 godini.
 3. Uraditi dopis prema Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o njihovoj obvezi sukladno Preporukama Federalne uprave CZ Sarajevo.
 4. Pripremiti PLAN o preventivnim mjerama i operativnom djelovanju radi zaštite od požara za vrijeme požarne sezone u 2018 god. Na području općine Odžak.
 5. Da po pitanju donošenja zaključka o zakupu skladišnog prostora za 8.153 l dizela kod benzinske crpke „Lešić“, Općinski načelnik u razgovoru sa pravnom osobom „Lešić“ d.o.o. dogovori i riješi to pitanje.