Na području općine Odžak i dalje traje IZVANREDNE MJERE OBRANE OD POPLAVA.


Vodostaj rijeke Save je u blagom opadanju, te trenutno na profilu Slavonski Brod iznosi + 820 cm ( u 14.00 sati) što je smanjene za 10 cm u posljednja 24 sata.U narednim danima se očekuje blagi pad vodostaja.Općinska služba civilne zaštite i Federalna uprava civilne zaštite su prisutne na terenu i poduzimaju mjere i aktivnosti na pružanju pomoći ugroženim dijelovima naselja Prud.
Traži se svakodnevna prisutnost i praćenje stanja zaštitnih vodnih objekata i ugroženih naselja od strane Povjerenika civilne zaštite po Mjesnim zajednicama kako bi se pravovremeno poduzele sve mjere i radnje o eventualnom pružanju bilo koje vrste pomoći ugroženim stanovnicima naselja.
Unutarnje vode su značajno snižene, čime je spriječeno izlijevanje odvodnih kanala, te omogućeno otjecanje vode s poljoprivrednih površina.Na nekoliko dionica uz Savski nasip, s branjene strane, postoje površine pod vodom koje su nastale zbog nemogućnosti odvođenja tih voda s obzirom na to da nema procjednih kanala uz nasip.
Može se zaključiti da je stanje na terenu stabilno, izvijestila Služba civilne zaštite i civilnih poslova općine Odžak.