Vodostaj na rijeci Savi stagnira u posljednja 24 sata. Na mjernom mjestu u Slavonskom Brodu danas u 10 sati iznosio je 847 centimetara, u Slavonskom Šamcu 690, a u Županji 933 centimetra. Zbog dostignute razine vodostaja na području Odžačke Posavine i dalje su na snazi mjere izvanredne obrane od poplava dok se u Srednjoj Posavini provode mjere redovite obrane.

Najveći problem zbog visokog vodostaja i učestalih padavina je u mjesnim zajednicama Prud, Trnjak i Zorice gdje su u porastu podzemne vode i gdje postojeće crpne pumpe ne mogu puno pomoći. Općinski stožer Civilne zaštite donio je odluku prema kojoj poziva sve građane, čija su dvorišta i druga dobra ugroženi podzemnim vodama da se jave kako bi se na tim područjima angažirale crpne pumpe na ispumpavanju podzemnih voda. Međutim, glavni rukovoditelj obrane od poplava i direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sead Delić i Boris Zelić iz vodoprivrednog poduzeća Posavina smatraju da nema efekta iz Starače ispumpavati podzemne vode u rijeku Savu, jer je vodostaj rijeke na razini gdje se zakonom spojenih posuda ne može očekivati pad razine voda u branjenom dijelu.
Iz tih razloga održana je danas u 12.30 sati 1. izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite općine Odžak.Na istoj je razmatran problem unutarnjih voda u MZ Prud zbog visokog vodostaja Save i Bosne.
Stožer je konstatirao trenutno stanje, te su konzultirani stručnjaci hidrograđevinskog smjera Agencije za sliv rijeke Save, te je utvrđeno da se nivo zaobalnih voda s postojećim kapacitetom pumpi ne može dovesti na nižu razinu, te da je upotreba beskorisna jer je nastala šteta na opremi.
Procjena je da će oprema imati svoju funkciju za izbacivanje vode iz objekata (podrumi i sl.) kada dođe do smanjenja razine vode u vodotoku rijeke Save. Iz toga razloga donesen je zaključak da se sačuvaju ispravne pumpe za izbacivanje vode, poprave one koje su se pokvarile tijekom rada i sve zajedno stave u funkciju kada to bude svrsishodno.
Stožer je donio odluku o uvođenju pripravnosti stožera i jedinice CZ opće namjene zbog problema vezanog za unutarnje vode.
Donesena je i odluka da se uvede obavezno dežurstvo povjerenika CZ i građana u MZ uz vodotok rijeke Save i rijeke Bosne u dijelu MZ Prud.
Usvojen je zaključak da se kod nadležnih tijela ŽP pokrene procedura izgradnje vodocrpilišta putem kojih bi se zaobalne vode mogle na efikasan način prebacivati preko nasipa u rijeku Savu.