Visok vodostaj rijeka Save i Bosne, te problemi s unutarnjim vodama MZ Prud, Trnjak i Zorice razlog su sutrašnjeg sastanka u MZ Prud s početkom u 10h.

Podzemne i procjedne vode su u porastu i Služba civilne zaštite i civilnih poslova općine Odžak poduzima sve mjere kako bi se prevenirale eventualne štete.

Paralelno s tim Zapovjednik stožera CZ općine Odžak Jakov Ivanković je na lice mjesta pozvao nadležne predstavnike Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstava u Vladi Županije Posavske, te direktora Županijske uprave CZ Orašje, koji će zajedno s predstavnicima općine Odžak pokušati iznaći određenja dugoročnija rješenja.

Porast podzemnih voda je problem koji po Zakonu o vodama FBiH treba rješavati nadležno Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstava ŽP.

Općinski Stožer smatra da postoji tehničko rješenje – no sada ministarstvo nije poduzimalo potrebite mjere u sanaciji istog.

Iz razgovora s odgovornim višim razinama vlasti imamo obećanja da će isti uložiti napore u iznalasku rješenja navedenog problema.

Općina će ustrajati na trajnom rješavanju problema unutarnjih voda za MZ Prud, Trnjak i Zorice.