Deminerski tim  Federalne uprave civilne zaštite Orašje-B ovih dana je nastavilo deminiranje preostale površine iz deminerskog zadatka  ID 14046 „Novi Grad-Potop“ u općini Odžak.

Nakon što se voda povuče sa miniranih površina u MZ Prud , deminerski tim prelazi na realizaciju Plana deminiranja za 2018. Godinu.

Radit će deminiranje sljedećih zadataka:

 

  1. Obala rijeke Save-Prud      ( ID 8662 )            P= 187.190 m2
  2. Obala rijeke Save-Prud 1A ( ID 9181 )            P=        253 m2
  3. Obala rijeke Save-Prud 1   ( ID 8668 )            P=  153.042 m2

Služba civilne zaštite i civilnih poslova općine očekuje da vojska F BiH takođe uđe u posao po deminerskom zadatku,

      Obala rijke Save- Zorice 1 (ID 8672 )             P= 221.275 m2

Također smo krajem 2017. g. Dobili čvrste garancije da će se nastaviti i realizacija Plana protuminskog djelovanja za općinu Odžak i ući u deminiranje područje Novi Grad-D.Svilaj u površini od 1.170.000 m2 novom metodom- sustavom prikupljanja podataka od svih relevantnih faktora i utvrđuju zone bez mogućnosti postojanja NUS-a, a deminirati će se samo one površine za koje se ovim sustavom utvrdi postojanje NUS-a.

Izvijestili su iz Službe civilne zaštite i civilnih poslova.