Općinska služba civilne zaštite i civilnih poslova Odžak prati situaciju vezano za sniježne padaline, otapanje snijega, prijetnju porasta vodostaja rijeka Save i Bosne.

Kao što smo i očekivali vodostaj rijeke Save je u porastu i u odnosu na 05.03. kada je iznosio 268 cm, sada na dan 08.03. iznosi 383 cm i veći je za 115 cm ( odnosi se na vodostaj rijeke save u Sl.Brodu).

Slušba civilne zaštite općine Odžak redovito prati stanje po pitanju vodostaja rijeka Save i Bosne i u stalnom je kontaktu sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, nositeljem obrane od poplava.

Treba napomenuti da je za ovo doba godine vodostaj još uvijek normalan, jer je:

Pripremno stanje za rijeku Savu je na 400 cm

Redovite mjere od poplave             na 750 cm

Izvanredne mjere na                      na 850 cm.

Vodostaj rijeke Save za područje općine koju objavljuje Agancija za sliv rijeke Save možete pratiti putem ovog linka:http://www.voda.ba/vodostaji