Kao što smo koncem protekle godine i najavili- nakon odrađenih priprema od strane općine, a na traženje Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, stvoreni su uvjeti da Delegacija EU u BiH za Projekt rekonstrukcije Savskog nasipa- uvede izvođača „HP Investing“ Mostar u posao.Radi se o rekonstrukciji savskog obrambenog nasipa Crpna stanica Svilaj – Kadar od stacionaže km 22+000 do  km 27+127 ( ukupno 5 km i 127 m), čiji je cilj dovođenje nasipa na zaštitu od stogodišnjih voda + 1,20 m nadvišenja.

Kroz ovaj projekt riješit će se i nasip na obodnom kanalu Svilaj- Potočani od km 0+000 do km 1+600 ( 1,6 km ) koji je pod utjecajem visokih voda  rijeke Save.

Nadzor nad izvođenjem radova provodi Institut za rudarstvo Tuzla. Rok za izvođenje  radova je 100 radnih dana.

Nakon što se okončaju pomenuti radovi s dosada završenim radovima u periodu od 2014-2018 godine ukupno će se na području općine Odžak realizirati  vrijednost projekata u iznosu od 32.500.000 KM.

Rješavanjem ova dva problema poplavno područje Odžačke Posavine bit će zaštićeno nasipima uz r. Savu na vode koje se predviđaju  jednom u 100 godina + 1,20 m nadvišenja.

Sa završetkom ovih radova naša lokalna zajednica, odnosno poplavno područje odžačka Posavina biti će s nivoom zaštite od vanjskih i unutarnjih voda daleko iznad nivoa kojeg smo imali do rata 1992.godine, odnosno nivo zaštite će biti podignut na 1.000 godišnje pojave velikih voda.