Nastavlja se obuka po planu rada i aktivnosti Jedinice civilne zaštite opće namjene za 2017.godinu.

Nakon izvršene obuke odjeljenja za spašavanje na vodi i pod vodom (obuka održana 22. i 23.07.2017.godine), dana 11.11.2017.godine održati će se jednodnevni združeni edukativni seminar i vatrogasna vježba. Na vježbi će sudjelovati vatrogasna postrojba DVD-a sa raspoloživim vatrogasnim vozilima, napravama, opremom i ljudstvom, te pričuvni sastav odjeljenja za vatrogastvo pri Jedinici opće namjene.

Treba napomenuti da će se na vježbi održati demonstracija gašenja požara na otvorenom prostoru i upotreba sredstava za gašenje, te upotreba tehničkog vatrogasnog vozila sa kranom i makazama za sječenje u slučaju prometnih nezgoda.

 

 

 

                                                                            Služba civilne zaštite i civinih poslova