Sukladno izvedbenom planu Federalne uprave civilne zaštite na području općine Odžak je završen drugi projekat deminiranja Novi Grad – Potop 1, površine 106.400 m².

Dana 09.11.2017.godine u 10 sati planirano je otvaranje deminerskog zadatka MAC ID 14046 „Novi Grad – Potop“ u općini Odžak, to je Projekat broj: 3 ( u 2017.godini planirana tri projekta deminiranja).

Deminirati  će se površina od 30.750 m² čime će plan za 2017.godinu biti realiziran 100%.

Služba civilne zaštite i civilnih poslova ovih dana priprema projekte koje će kandidirati za 2017.godinu.

 

 

 

                                                                                 Služba civilne zaštite i civilnih poslova