Dana 26.10.2017.godine u prostorijama Općinskog načelnika održana je VII sjednica Općinskog stožera civilne zaštite za koju je načelnik Stožera predložio slijedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne 5. i 6.sjednice;
  2. Izviješće o realizaciji zaključaka s 5. i 6. Sjednice;
  3. Prijedlog plana javnih nabava Službe civilne zaštite i civilnih poslova za 2018.godinu;
  4. Prijedlog Zaključka o pokretanju zakonom predviđene procedure javne nabave- Izgradnja zaštitnog vodnog objekta u MZ Ada – lokacija mjesni dom, od strane Općnskog načelnika;
  5. Tekuća pitanja.

 

Nakon iscrpnih diskusija po dnevnom redu usvojeni su slijedeći

 

 

ZAKLJUČCI

 

  1. Da se od strane imenovanog Povjerenstva u sastavu Danijel Šapina-predsjednik, Boris Zelić-član i Juro Brašnjić-član predloži napismeno tehničko rješenje sa potrebnim financijskim sredstvima za instalacijom 1 nadzemnog hidranta za potrebe područja Prud, Vojskova i Zorice, odnosno da se prolongira navedeni zaključak na način da ranije zadužena komisija ispita i predloži postavljenje 1 nadzemnog hidranta u Zoricama jer u Vojskovi nije trenutno moguće postavljene istog;
  2. Da je po pitanju izvođenja zajedničke vježbe gašenja požara od strane pripadnika DVD-a Odžak i članova Odjeljenja za gašenje početnih požara donesen zaključak da odgovorne osobe po ovom zaključku Danijel Šapina i Juro Brašnjić stupe u kontakt sa Ilijom Kobašem, ovlaštenim vještakom po pitanju požara u Županiji Posavskoj te sa istim dogovore način i organizaciju provođenja i teoretskog i praktičnog dijela vježbe gašenja požara od strane pripadnika DVD-a Odžak i članova Odjeljenja za gašenje početnih požara ;
  3. Da Općinski načelnik pokrene i provede zakonom predviđenu proceduru javne nabave- Izgradnja zaštitnog vodnog objekta u MZ Ada – lokacija mjesni dom, a suglasno sačinjenom Sporazumu općine Odžak i opštine Vukosavlje po ovom pitanju;
  4. Da Načelnik Službe Civilne zaštite sagleda sa Općinskim načelnikom potrebu i mogućnost angažiranja vještaka odgovarajuće struke za pitanje cisterne vatrogasnog vozila DVD-a koji će procijeniti i dati svoj nalaz i mišljenje u pogledu ugrađene cisterne sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i specifikacije tražene cistrene, te da se na temelju tog nalaza i mišljenja traži od odabranog ponuđača da ugradi cisternu prema uvjetima iz ugovora, a ako isti ne postupi po traženom da se pokrene postupak utuženja odabranog ponuđača i to sve u skladu sa provedenom procedurom javne nabave i uvjetima iz ugovora i tenderske doikumentacije za ugradnjom cisterne u vozilo DVD-a.