Na današnjoj sjednici operativnog tima  Općinskog stožera civilne zaštite Odžak, održanoj u prostorijama općine Odžak, na kojoj su sudjelovali i pojedini povjerenici Stožera CZ, odnosno predsjednici mjesnih zajednica, isti su upoznati sa naredbama, uputama i predloženim mjerama sa viših razina vlasti, te potrebi Općine i njenih tijela o poštivanju i provedbi istih.

Povjerenicima Stožera CZ je istaknuto da poštivaju sve naredbe i upute, da iskažu svoje potrebe za zaštitnom opremom i sredstvima, kao i način postupanja ukoliko dođu do saznanja o ulasku osoba iz inozemstva a kojima nisu izrečene mjere samoizolacije. Prisutnima su tom prigodom i podijeljena osnovna sredstva zaštite u vidu jednokratnih maski, kao i dati brojevi telefona svih članova Stožera CZ Odžak.

Sudionicima je predočen i način postupanja policajaca sa osobama kojima je izrečena mjera samoizolacije, kao i mjere i radnje koje provode djelatnici Zavoda za javno zdravstvo ŽP.

Na sjednici je doneseno nekoliko zaključaka i pojedinačnih zaduženja od kojih izdvajamo zaduženja za sačinjavanje svih akata ispred Stožera CZ Odžak kao i njihovu objavu i dostavu, zaduženje da se sačini analiza stanja u gospodarstvu na području općine Odžak, zaduženje za koordinaciju sa Jedinicom opće namjene CZ Odžak i njenim odjeljenjima, zaduženje za isticanje svih obavijesti i priopćenja na službenoj internet stranici općine Odžak, zapovijed o određenju lokacija na kojima će se postaviti dozatori sa dezinfekcijskim sredstvima za čišćenje ruku i dr.

Istaknuto je da će pomno pratiti naredbe, obavijesti i upute viših razina vlasti i poduzimati sve neophodne radnje i mjere za provođenjem istih.

 

                                                                                                                                              Stožer CZ Odžak