Prva  sjednica Općinskog Stožera CZ općine Odžak održat će se 23.01.2020. godine, za koju je Služba Civilne zaštite i civilnih poslova općine Odžak , pored ostalih točaka Dnevnog reda pripremila Plan nabavki MTS-a  za potrebe Službe za 2020.godinu i Izvješće o deminiranju općine Odžak u 2019.godini.

Članovi Stožera  će posebnu pozornost obratiti na informaciju o poduzimanju radnji i preventivnih mjera za sprečavanje pojave požara na šumskim površinama općine Odžak, istu će Stožeru prezentirati direktor Uprave za šume Marko Matanović.

Plan i Izvješće možete pogledati ovdje : Plan nabavki MTS za 2020

                                                            Izviješće o deminiranju za 2019