Na području općine Odžak se sukladno planu deminiranja za 2019 godinu odvija deminiranje na 3 lokacije. U tijeku je deminiranje od strane oružanih snaga BiH po projektu Obala rijeke Save-Zorice površine 212.465 m2.
Deminerski tim F BiH je završio na projektu deminiranja „Obala rijeke Save-Prud 1A“ u MZ Prud površine 4.253 m2 koji je predan općini Odžak dana 10.04.2019 godine.

Svibanjske poplave su spriječile otvaranje novog zadatka (bilo planirano za dan 10.05.)
„Obala rijeke Save-Prud 2“ u površini od 125.842 m2.
Nakon ovog zadatka isti tim ima u planu deminirati i površinu od 194.192 m2 „Obala rijeke Save-Prud 3“. S druge strane drugi tim Federalne uprave civilne zaštite je pripremio i izvršio primopredaju projektnog zadatka Novi Grad-Donji Svilaj, MSP, zadatak površine 1.170.000 m2, odrađen prošle godine.
Na traženje ove službe direktor Federalne uprave nas je izvijestio da će u deminerskoj sezoni ove godine sigurno biti odrađen projekt „Novi Grad 7 pera (P-D4-21 do P-D4-27)“ površine 118.186,47 m2.

Obzirom da je Vlada Federacije za 2019 godinu pored navedenih odobrila i projekt Prud-6pera ( P-D4-5 do P-D4-10) površine 120.828 m2, nadamo se da će vrijeme poslužiti deminerske timove kako bi bilo deminirano sve što je i planirano u 2019 godini.