Dana 17.05.2019.godine u 15 sati, Glavni rukovoditelj obrane od poplave, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, Sejad Delić, na prijedlog Područnog rukovoditelja obrane od poplava, Anto Grgić za  poplavno područje Odžačka Posavina, proglasio je prestanak redovne obrane od poplava, jer je na vodomjernoj stanici Slavonski Brod ispod kote pri kojoj počinje redovna obrana od poplava prema FOP-u.

Vodostaj na mjerodavnoj vodomjernoj stanici za ovo poplavno područje VS Slavonski brod ( rijeka Sava ) je iznosio 719 cm sa tendencijom daljnjeg opadanja.

Na današnji dan ( 20.05.) u 11 h izmjeren je vodostaj od 683 cm. I u narednom periodu Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo će provoditi redovite aktivnosti skladu s Federalnim operativnim planom obrane od poplava.