S obzirom na to, da su danas u jutarnjim satima dostignute kote pri kojima se proglašava redovna obrana od poplava, Područni rukovoditelj obrane od poplava za vodno područje rijeke Save, Vodoprivredno poduzeće " Posavina", Anto Grgić, predložio je Glavnom rukovoditelju Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo, Sejadu Deliću, da proglasi početak redovne obrane od poplava na poplavnom području Odžačka Posavina.

Isti je dana 16.05.2019. godine u 08 sati, donio rješenje o proglašenju početak redovne obrane od poplava na poplavnom području Odžačka Posavina. Ista će trajati do donošenja rješenja o prestanku.

Time se nastavlja s redovitim praćenjem stanja vodostaja na svim vodomjernim stanicama u slivu rijeke Save, s posebnim akcentom na one koje su mjerodavne za poplavno područje Odžačka Posavina.