Danas je u uredu načelnika Civilne zaštite u Odžaku, održan zajednički sastanak predstavnika Civilne zaštite s direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save, Sejadom Delićem. Sastanku je prisustvovao i Glavni sektorski rukovoditelj obrane od poplava za područje Odžačka Posavina.

Tema sastanka je stalni porast vodostaja hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save.
Zbog činjenice da će se oticanje sa svih vodotoka s vodnog područja, vršiti prema rijeci Savi, donesen je zaključak da se izveze 200m3 pijeska na lokaciju kritičnih 250m ( od 17 km do 17km i 250 m ) lokacija Donji Svilaj, kako bi se u slučaju potrebe na ovoj lokaciji Savski nasip dodatno osigurao.
Bosanski nasip je u prethodnom periodu saniran na mjestima gdje je prelijevao, na ovoj dionici stanje bi trebalo biti uredno. Predstavnici službe su u tijeku dana obišli sve ključne kanale ( kanal Svilaj – Potočani, Jošava, Novačića potok- Vrbovac, lokacija Vodovod Vrbovac, kanal Točak, Novi Grad – Nova Lađa i kanal Bukovica kod Matića) za koje je utvrđeno da je stanje uredno, protok vode optimalan i bez zastoja.
Služba ne očekuje u narednim danima veće probleme, no bez obzira na to, svi ljudski i materijalni kapaciteti su pripremljeni za pojačanu zaštitu od poplava, eventualno provođenje mjera redovne obrane od poplava.

IMG-b74067aced1baf0a6b5aaf49b49a8fea-V.jpg IMG-d20977cf6d0cfba1cf8b57d141cb17b8-V.jpg IMG-d49365b3acd150f6f2e1dfec117ab43a-V.jpg

IMG-f1849fca788280fe16305657bfdfe664-V.jpg