Budući da su već zabilježene visoke temperature, te da su započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog rastinja, a imajući u vidu, da su u prethodnim godinama evidentirani brojni požari na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama (radi se o požarima suhe trave i rastinja na poljoprivrednim površinama–bilo obrađenim, bilo zapuštenim), koji su izazvali velike materijalne štete, upozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, vodova dalekovoda i sl.

 

Posebno podsjećamo građane na slijedeće:

  • da su osobe koje su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru

            dužne mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti,

  • da je zabranjeno spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću,
  • te ako se spaljivanje obavlja u prisutnosti više vlasnika odnosno korisnika zemljišta koji organizovano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini, da su dužni o tome obavijestiti vatrogasce.

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na tel. broj 123, Županijski operativni centar civilne zaštite na tel. broj 121 ili policiju na tel. broj 122.

Napomonjemo, građanima da ako uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, da su za to u skladu sa Kaznenim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) predviđene sankcije (kazne zatvora i novčane kazne).

 

Apeliramo na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice!