U proljeće ove godine kao što vam je poznato, Delegacija EU u BiH je uvela izvođača „HP Investing“ Mostar u posao.
Radi se o rekonstrukciji savskog obrambenog nasipa Crpna stanica Svilaj-Kadar (ukupne dužine 5 km i 127 m.), čiji je cilj dovođenje nasipa na zaštitu od stogodišnjih voda + 1,20 m nadvišenja. Kroz ovaj projekt rješava se i nasip na obodnom kanalu Svilaj-Potočani u dužini od 1,6 km koji je pod utjecajem visokih voda rijeke Save.Trenutno stanje rekonstrukcije prikupili smo od Agencije za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva, a odnose se na ugovorene radove i aktivnosti na poplavnom području odžačke Posavine u 2018. godini.

Rekonstrukcija savskog nasipa od stacionaže km 22+000 do km 27+127 je u tijeku, radovi se izvode na pola dužine dionice (od km 22+000 do km 24+500). Na navedenoj dionici zemljani radovi su završeni, ostala je još izrada kolovozne konstrukcije po kruni nasipa. Koliko vremenski uvjeti dozvole do kraja godine planira se započeti i ostataka do km 27+127. Nije realno da će radovi biti završeni u toku tekuće godine jer smo ušli u period kad nije povoljno vrijeme za zemljane radove.

Također se na km 17+000 do km 17+250 (Kopačević rampa) odvija rekonstrukcija savskog nasipa, do sada je skinut humus, urađen glineni čep i nasipaju se slojevi nasipa. Ako vrijeme bude naklonjeno izvođaču za očekivati je da radovi budu gotovi u roku od 10 radnih dana.

Na kanalu Svilaj-Potočani je završena rekonstrukcija nasipa na dionici od km 0+000 do km 1+600 koji je pod utjecajem uspora r.Save.

U tijeku su radovi na eksproprijaciji zemljišta u Gornjoj Dubici i Novom Selu kako bi se stvorili uvjeti za produžetak bosanskog nasipa za jedan kilometar. Radovi su planirani za sljedeću godinu.

Nadzor nad izvođenjem radova provodi Institut za rudarstvo Tuzla. Rok za izvođenje radova je 100 radnih dana.