Dana 11.10.2018. godine u Županijskoj upravi CZ sa sjedištem u Orašju održan je zajednički sastanak direktora Županijske uprave CZ sa načelnicima službi civilne zaštite općina Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac.

Pored niza tema, značajna je informacija da će županijska služba CZ isfinancirati projekte Procjene ugroženosti od požara za područje ŽP, i za sve tri općine pojedinačno.

Sredstva su osigurana u proračunu ŽP a dokument procjene će izraditi Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo.

Izrada i donošenje predmetnog dokumenta definirana je Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu  (Sl.novine FBiH broj 64/09), te se kao takva smatra obveznom.

Donošenje planske dokumentacije odvija se u skladu s važećom metodologijom, navedenom u zakonskom okviru i propisima uz konzultacije sa radnom grupom Općine ili predstavnikom Općine.

Ovim će služba CZ općine Odžak napraviti još jedan krupan korak u pripremama za implementaciju županijskog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ŽP čije usvajanje očekujemo.