Kao što smo i najavili u ponedjeljak (1.10.2018.) demineri FUCZ otvaraju projekt  broj 5 Novi Grad-Donji Svilaj (ID 52) površine 1.098,813 m².

Ovo je prvi projekt na području općine Odžak gdje se primjenjuje novi način deminiranja (MSP), gdje se prvo utvrđuju zone bez mogućnosti postojanja NUS-a, a deminirat će se samo one površine za koje se ovim sistemom utvrdi postojanje minama zagađenih površina.

Izviđači Regonalni ured BiH MAC-a Brčko strojeve na minirano područje Novog Grada i Donjeg Svilaja uvode 1.10. u 12:00 sati.

Prije toga, u 10 sati tim za deminiranje kreće sa deminiranjem obale rijeke Save-Prud 1 (ID 8668) u površini od 153.042 m², gdje se nadamo da će uz lijepo vrijeme i ovaj projekt u Mjesnoj zajednici Prud biti odrađen do kraja ove godine.