Prva  sjednica Općinskog Stožera CZ općine Odžak održat će se 23.01.2020. godine, za koju je Služba Civilne zaštite i civilnih poslova općine Odžak , pored ostalih točaka Dnevnog reda pripremila Plan nabavki MTS-a  za potrebe Službe za 2020.godinu i Izvješće o deminiranju općine Odžak u 2019.godini.

Članovi Stožera  će posebnu pozornost obratiti na informaciju o poduzimanju radnji i preventivnih mjera za sprečavanje pojave požara na šumskim površinama općine Odžak, istu će Stožeru prezentirati direktor Uprave za šume Marko Matanović.

Plan i Izvješće možete pogledati ovdje : Plan nabavki MTS za 2020

                                                            Izviješće o deminiranju za 2019

 

 

 

 Poplave i kišno vrijeme u svibnju mjesecu su dobra podloga za razvoj i razmnožavanje komaraca što od institucija  traži provođenje dezinsekcije kao mjere zdravstvene zaštite građana.

Zavod za javno zdravstvo ŽP Orašje je zajedno sa službama CZ općina Odžak Orašje i Šamac je isplanirao za 2019. godinu provresti proljetnu dezinsekciju-zaprašivanje komaraca na području ŽP.

Na području općine Odžak se sukladno planu deminiranja za 2019 godinu odvija deminiranje na 3 lokacije. U tijeku je deminiranje od strane oružanih snaga BiH po projektu Obala rijeke Save-Zorice površine 212.465 m2.
Deminerski tim F BiH je završio na projektu deminiranja „Obala rijeke Save-Prud 1A“ u MZ Prud površine 4.253 m2 koji je predan općini Odžak dana 10.04.2019 godine.

Dana 17.05.2019.godine u 15 sati, Glavni rukovoditelj obrane od poplave, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, Sejad Delić, na prijedlog Područnog rukovoditelja obrane od poplava, Anto Grgić za  poplavno područje Odžačka Posavina, proglasio je prestanak redovne obrane od poplava, jer je na vodomjernoj stanici Slavonski Brod ispod kote pri kojoj počinje redovna obrana od poplava prema FOP-u.

S obzirom na to, da su danas u jutarnjim satima dostignute kote pri kojima se proglašava redovna obrana od poplava, Područni rukovoditelj obrane od poplava za vodno područje rijeke Save, Vodoprivredno poduzeće " Posavina", Anto Grgić, predložio je Glavnom rukovoditelju Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo, Sejadu Deliću, da proglasi početak redovne obrane od poplava na poplavnom području Odžačka Posavina.