Obavještavaju se građani općine Odžak da će dana 2 .7. 2020. godine (četvrtak) operativni timovi poduzeća „EKO - BEL" d. o.  o. izvršiti larvicidni tretman komaraca na području općine Odžak.

Proglašenjem nesreće uzrokovane pojave korona virusa ( COVID 19)  na području Federacije BiH od 16.03.2020.godine, aktivirane su snage i sredstva radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja ove zarazne bolesti.

Naredbom Federalnog Stožera CZ angažirani su i timovi za deminiranje po gornjem zadatku, tako da na području Općine Odžak nije bilo deminiranja, i ako je bilo planirano u 2020.godini.

Danas 03.06.( srijeda ) dva mašinska tima i jedan manualni tim započinju s nastavkom radova na Projektnom zadatku PRUD 3 ID 8670, čija površina iznosi 194.192 m2.

Koncem protekle godine odrađeno je 50% radova, a preostalih 95.000 m2, bi trebalo biti deminirano u narednih mjesec dana.

Nakon toga bi deminerski timovi Federalne uprave Civilne zaštite prešli na deminiranje lokacije u Novom Gradu, na projektnom  zadatku Novi Grad 7 pera  površine 118.186 m2.

Na sjednici Stožera civilne zaštite općine Odžak, održanoj dana 20.5.2020.godine u prostorijama Male vijećnice općine Odžak, članovi Stožera upoznati su o aktualnom stanju vezanom za epidemiju Koronavirus COVID-19 na području općine Odžak.

Na sjednici Stožera civilne zaštite općine Odžak, održanoj dana 13.5.2020.godine u prostorijama Male vijećnice općine Odžak, članovi Stožera upoznati su o aktualnom stanju vezanom za epidemiju Koronavirus COVID-19 na području općine Odžak.