Up

Javni pozivi u 2017.

Smjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac
Javni oglas za zakup Centra za proizvodnju, skladištenje i pružanje usluga
Ponovljeni javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina
Ponovljeni javni oglas za zakup Centra za proizvodnju, skladištenje i pružanje usluga sa zemljištem putem javnog nadmetanja - pribavljanjem pisanih ponuda
Smjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac - jagode i lješnjaci
Javni natječaj za upis djece u dječji vrtić za pedagošku 2017./2018. godinu
Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta u dječijem vrtiću „Paola Cerueto“ JU Odžak
Javni poziv za angažiranje volontera
Javni poziv za odabir korisnika za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica
Javni poziv za odabir korisnika za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica
 
 
Powered by Phoca Download