Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izradilo je informativne letke o pojedinačnim mjerama Programa poticaja i o Projektu razvoja ruralne konkurentski s ciljem da što više informira poljoprivrednike i da ohrabri nove poljoprivrednike s informacijama o mogućnostima ulaganja u sektoru poljoprivredne i prehrambene industrije.

Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Županije Posavske obavještavaju poljoprivredne proizvođače da izvrše prijavu početka proizvodnje na Obrascu P-1 za ostvarenje federalnih novčanih potpora za 2019. godinu temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17., 55/17. i 56/18) i to:

U Sali Općinskog vijeća održana je  rasprava na temu upoznavanje ključnih zainteresiranih strana o sadržaju dokumenta, prisustvovalo 17 sudionika: predstavnica naručitelja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ)/PIU Šumarstva i poljoprivrede, 10 predstavnika Općine Odžak, predstavnica Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, predstavnik projektanta sistema navodnjavanja Higracon d.o.o. Sarajevo, predstavnica konzultanata - izrađivača Plana upravljanja okolišem (u daljnjem tekstu: Plan) Institut za hidrotehniku d.d. (HEIS) i Oikon d.o.o. te zainteresirana javnost, predstavnik tvrtke Poljoprivrednik d.o.o., poljoprivredni proizvođači zainteresirani za korištenje sustava odvodnje i navodnjavanja.

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.