U Sali Općinskog vijeća održana je  rasprava na temu upoznavanje ključnih zainteresiranih strana o sadržaju dokumenta, prisustvovalo 17 sudionika: predstavnica naručitelja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ)/PIU Šumarstva i poljoprivrede, 10 predstavnika Općine Odžak, predstavnica Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, predstavnik projektanta sistema navodnjavanja Higracon d.o.o. Sarajevo, predstavnica konzultanata - izrađivača Plana upravljanja okolišem (u daljnjem tekstu: Plan) Institut za hidrotehniku d.d. (HEIS) i Oikon d.o.o. te zainteresirana javnost, predstavnik tvrtke Poljoprivrednik d.o.o., poljoprivredni proizvođači zainteresirani za korištenje sustava odvodnje i navodnjavanja.

U uvodnom dijelu, predstavnica Općine Odžak Radinka Dujak pozdravila je sve prisutne i zamolila da poslušaju predstavnicu konzultanata, Božicu Šorgić (Oikon) koja je zatim prezentirala nacrt Plana, nakon čega je uslijedila diskusija i odgovaranje na postavljena pitanja upućena konzultantu.

Podsjetila je sve prisutne da je nacrt PUO dostupan i na internetskim stranicama Federalnog ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinice za implementaciju projekata šumarstva i poljoprivrede - Projekt razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini te da mogu svoja pitanja dostaviti i pismenim putem.

Amela Ibrahimović (FMPVŠ, Predstavnica PIU Šumarstva i poljoprivrede): Ponovila je kako je I faza ovog projekta odvodnja s kojom bi se krenulo odmah, dok navodnjavanje ide poslije zbog papirologije, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa jer cijeli projekt treba biti gotov do kraja 2019. godine.

Fehro Ahmić (Projektant) istaknuo je  "U Januaru mjesecu provedeno je kontrolno mjerenje koje je potvrdilo dobro nalazište. Drugo ispitivanje je pokazalo još veću izdašnost jer je prošao radni period od 48 sati i još veći dotok (B-9 i B-3). U ispitivanju se ne koriste realne pumpe.Prije idejnog projekta provedena su sva ispitivanja.Cilj je da Općina što prije da urbanističku suglasnost da se to ugradi u Glavni projekt. Idejni je već dosta razrađen. Svaki sistem je neovisan tj. sastoji se od posebnih 9 podsistema pa u slučaju ako jedan bude problem, to neće dovesti u pitanje cijeli sistem. Ako je na jednom problem, 8 se može realizirat" kazao je Ahmići.

Amela Ibrahimiović je kazala „Ministarstvo će učiniti da se sve što prije provede. Procedura je u skladu sa Svjetskom bankom što je ujedno i, olakšavajuće, ali Svjetska banka inzistira na okolišu, na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, da se poslije ne dešavaju situacije da poneki vlasnici parcele kažu kako im se ušlo previše na njihovu parcelu „  i "ja obustavljam ovaj projekt".“ Većina slučajeva se rješava sporazumno, nema otkupa od strane Općine to su sve privremene eksproprijacije. Mi moramo poštivati procedure Svjetske banke i privesti to kraju, što brže“.

Predstavnica Općine Odžak Radinka Dujak zahvalila je svim prisutnima.

Predstavnica konzultanata je zaključila da će se nove spoznaje, te argumentirani komentari i sugestije s javne rasprave integrirati u finalni dokument PUO.