U Sali Općinskog vijeća održana je  rasprava na temu upoznavanje ključnih zainteresiranih strana o sadržaju dokumenta, prisustvovalo 17 sudionika: predstavnica naručitelja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ)/PIU Šumarstva i poljoprivrede, 10 predstavnika Općine Odžak, predstavnica Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, predstavnik projektanta sistema navodnjavanja Higracon d.o.o. Sarajevo, predstavnica konzultanata - izrađivača Plana upravljanja okolišem (u daljnjem tekstu: Plan) Institut za hidrotehniku d.d. (HEIS) i Oikon d.o.o. te zainteresirana javnost, predstavnik tvrtke Poljoprivrednik d.o.o., poljoprivredni proizvođači zainteresirani za korištenje sustava odvodnje i navodnjavanja.

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

 

U okviru projekta „Lokalni integrirani razvoj“ (LIR), koji primarno financira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), raspisan je “Javni poziv za učešće u programu za razvoj poduzetništva u poljoprivredi i proizvodnji hrane (Agro-food start-up)”.