S obzirom na to da se žetva strnih žitarica privodi kraju pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji su u sustavu federalnih novčanih potpora i to proizvodnja krušnih žitarica (pšenica i raž), proizvodnja stočnog ječma, zobi i tritikala i proizvodnja krmnog bilja (silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice) da u što kraćem roku kompletiraju dokumentaciju za navedene proizvodnje

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izradilo je informativne letke o pojedinačnim mjerama Programa poticaja i o Projektu razvoja ruralne konkurentski s ciljem da što više informira poljoprivrednike i da ohrabri nove poljoprivrednike s informacijama o mogućnostima ulaganja u sektoru poljoprivredne i prehrambene industrije.

Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade Županije Posavske obavještavaju poljoprivredne proizvođače da izvrše prijavu početka proizvodnje na Obrascu P-1 za ostvarenje federalnih novčanih potpora za 2019. godinu temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17., 55/17. i 56/18) i to:

U Sali Općinskog vijeća održana je  rasprava na temu upoznavanje ključnih zainteresiranih strana o sadržaju dokumenta, prisustvovalo 17 sudionika: predstavnica naručitelja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ)/PIU Šumarstva i poljoprivrede, 10 predstavnika Općine Odžak, predstavnica Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, predstavnik projektanta sistema navodnjavanja Higracon d.o.o. Sarajevo, predstavnica konzultanata - izrađivača Plana upravljanja okolišem (u daljnjem tekstu: Plan) Institut za hidrotehniku d.d. (HEIS) i Oikon d.o.o. te zainteresirana javnost, predstavnik tvrtke Poljoprivrednik d.o.o., poljoprivredni proizvođači zainteresirani za korištenje sustava odvodnje i navodnjavanja.

Stranica 1 od 2