Pod predsjedanjem Predsjedatelja općinskog vijeća Muje Puzića, održana je IX. redovita sjednica Općinskog vijeća Općine Odžak.Sjednici su prisustvovali Načelnik općine Odžak Jakov Ivanković sa suradnicima, prestavnica OSCE-a , predstavnik PU Odžak Stipo Ekmečić, te predstavnici lokalnih medija.

Od ukupno 25 vijećnika Općinskog vijeća, sjednici je bilo prisutnih 24 Vijećnika, te je konstatirano da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Na početku sjednice usvojen je predloženi dnevni red većinom glasova.

Na postavljena vijećnička pitanja,od strane Vijećnika Općinski načelnik je davao usmene odgovore, a ostalo će biti odgovoreno pisanim putem.

Druga točka - Izmjene i dopune proračuna općine Odžak za 2017 godinu prezentirala je  načelnica Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa općine Odžak Nihada Bećirbašić koja je napomenula da su zbog manjeg priliva nekih prihoda, rebalansom i  prihodi i rashodi, u odnosu na planirane,  smanjeni za 14 tisuća i 262 marke. Poslije detaljnog obrazloženja bez i jedne diskusije i komentara rebalans je usvojen većinom glasova.Također su Vijećnici usvojili i izvješće o izvršenju Proračuna općine Odžak za period I-VI.2017.  Vijećnici su informirani i o utrošku tekuće pričuve od 26 tisuća i 607 maraka za prvih šest mjeseci ove godine. 

Od strane  vijećnika  Općinskog vijeća usvojen je i  Poslovnik o radu Savjeta mjesnih zajednica Općine Odžak.

Vijećnici su usvojili  odluku  o pokretanju postupka statusne promjene Doma zdravlja  sa stacionarom u Odžaku na način da se Dom zdravlja podijeli na dvije samostalne javne ustanove i to Dom zdravlja i ljekarnu, kao i Odluku o izmjeni Odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti za upravljanje i korištenje Gradskog stadiona u Odžaku.

Na istoj sjednici Općinski vijećnici su usvojili Rješenje o produženju mandata vršiteljici dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" Javna ustanova Odžak.

Također su  usvojili i Rješenje o produženju mandata privremenom Nadzornom odboru JP "Komunalac" d.o.o. Odžak, Rješenje o produženju mandata privremenom Upravnom vijeću Doma zdravlja sa stacionarom Odžak ,Rješenje o produženju mandata privremenom Upravnom vijeću Doma zdravlja sa stacionarom u Odžaku, Rješenje o produženju mandata privremenom Upravnom vijeću Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" Javna ustanova Odžak , Rješenje o produženju mandata privremenom Upravnom vijeću Centra za socijalni rad Odžak, Rješenje o produženju mandata privremenom Upravnom vijeću Radio postaje Odžak, Rješenje o produženju mandata privremenom Upravnom vijeću Centra za kulturu Odžak.

Također je usvojen i Zaključak o davanju preporuke za oslobađanje plaćanja dijela zakupnine za 2017. godinu temeljem zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Odžak.

Vijećnici Općinskog vijeća su informirani o poslovanju pravnih osoba po godišnjem obračunu za 2016. godinu, kao i o  stanju sigurnosti na prostoru općine Odžak za period od 01.01. do 30.09.2017.godine.