Jučer je pod predsjedanjem Predsjedatelja općinskog vijeća Muje Puzića, održana je VII redovita sjednica Općinskog vijeća Općine Odžak. Na sjednici je nazočio Načelnik općine Odžak Jakov Ivanković sa suradnicima,Zastupnik u Skupštini ŽP Senad Ahmetović, te Predstavnici lokalnih medija.

Od ukupno 25 vijećnika Općinskog vijeća, sjednici su nazočili svi vijećnici, te je konstatirano da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Na početku sjednice usvojen je predloženi dnevni red većinom glasova, u kome je na prijedlog Predsjedatelja Općinsko vijeća jedna točka dnevnog reda skinuta i uvršene su dvije nove.

Na postavljena vijećnička pitanja,od strane vijećnika Općinski načelnik je davao usmene odgovore, a ostalo će biti odgovoreno pisanim putem.

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća razmatran je Dokument okvirnog proračuna općine Odžak za period 2018.-2020.godine.

Također je usvojen financijski plan za projekte iz revidirane strategije koji se implementiraju u 2017.godine.

Vijećnici Općinskog vijeća usvojili su većinom glasova Program rada Općinskog vijeća Odžak za 2017. godinu, kao i Program rada Općinskog načelnika i općinskih službi za 2017. godinu.

Nakon obrazloženja općinskog načelnika, a vezano za kriterije za utvrđivanje visine komunalne pristojbe za istaknutu firmu, Načelnik je naglasio da će se od sada visina pristojbe utvrđivati prema vrsti djelatnosti i zoni u kojoj se nalazi, s obzirom na to da sad imamo tri zone, a to do sada nije bilo, te je vijeće usvojilo Odluku o visini komunalnih pristojbi.

Također je usvojena i Odluka o davanju u zakup zemljišta za postavljanje pokretne bazne stanice.

Usvojen je Pravilnika o organizaciji i uvjetima rada u sklopu kulturne manifestacije "Posavsko kolo" i vašara povodom dana” Svih svetih”,s izmjenama u članku 2.a vezano za prostor predviđen za prodaju proizvoda i prodaju usluga povodom ovih manifestacija, kao i članak 11.

Na istoj sjednici usvojena je Odluke o usvajanju Programa manifestacije "Posavsko kolo 2017." S izmjenama.

Kao I svake godine također i ove Općinsko vijeće usvojilo je i Odluku o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vremenskom periodu 01.08.2017. do 17.08.2017. godine, kao i Odluku o posebnom režimu prometa u periodu održavanja manifestacije "Posavsko kolo2017.”.

Razmatrano je I Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja općine Odžak – 2016.godina,
Usvojen je Zaključak o usvajanju nacrta prostornog plana općine Odžak za period 2015.-2035. god.

Općinsko vijeće je također usvojilo  Rješenje o utvrđivanju javnog interesa,  a vezano za rekonstrukciju u kružni tok na magistralnoj cesti M 14.1 u k.o. Odžak.

Također je vijeće usvojilo Zaključak kojim daje  suglasnost Općinskom načelniku da provede procedure bratimljenja Općine Odžak s Općinom Rugvica.