Sinoć je u odžačkom Centru za kulturu promovirana knjiga prof. dr Bože Žepića "Nacija i nacionalno pitanje".  Promotor prof.dr Mile Lasić, prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je između ostaloga kazao kako ova knjiga, za razliku od prethodnih Žepićevih djela koja su uglavnom dijagnosticirala stanje i postavljala pitanja, nudi i konkretna rješenja državnog ustroja Bosne i Hercegovine. Dr Lasić je kazao kako Žepić u ovom svom kapitalnom djelu za rješenje enigme Bosne i Hercegovine kao preduvjet postavlja rješenje nacionalnih pitanja sva tri naroda u BiH. U ovom trenutku u BiH Srbi kao narod imaju najbolje riješeno nacionalno pitanje, Bošnjaci su u težem a Hrvati u najnepovoljnijem položaju, kada se gleda na stanje ostvarenja nacionalnih prava, naglasio je prof.dr Mile Lasić.

Autor predstavljene knjige prof.dr Božo Žepić je u svom obraćanju između ostaloga iznio svoje stajalište koje je prezentirano i u samoj knjizi da on smatra najboljim rješenjem za skidanje s dnevnog reda tema kakve su nacionalna pitanja i državni ustroj u BiH, promjena državnog ustava. U tom novom dokumentu BiH bi trebala biti definirana kao država triju naroda i svih građana, ustrojena kao federacija triju republika.

U ime domaćina HKD Napredak iz Odžaka, predstavljanje ove knjige vodio je Luka Jurić. Budući da je interes okupljenih posjetitelja za ovu temu bio vrlo velik, rasprava o nacionalnim pitanjima u BiH potrajala je gotovo koliko i sama promocija. "Dani sjećanja" u okviru kojih je organizirana ova promocija, nastavljaju se danas središnjim događajima, svetom misom za sve poginule u Drugom svjetskom ratu i prijemom u društvenom domu u Posavskoj Mahali.