Danas (31.05.2019. ), održana je sedma izvanredna sjednica Općinskog vijeća Odžak. Sjednici je prisustvovao općinski načelnik Jakov Ivanković sa suradnicima te 19 vijećnika od ukupno 24 koliko broji Općinsko vijeće,i predstavnici lokalnih medija.


S obzirom na to da Općinsko vijeće općine Odžak, već duži period nema Predsjedatelja Općinskog vijeća zbog odlaska predsjedatelja i zamjenika na novu dužnost.Na početku sjednice, a na prijedlog vijećnika, Kemala Plavića, predložen je vijećnik Enes Salkanović da vodi sedmu izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća, koja je podržana s 18 glasova. Nakon toga vijećnik Enes Salkanović predložio je dnevni red na usvajanje s četiri točke, koji je usvojen većinom glasova.
Na istoj sjednici usvojeno je i rješenje o utvrđivanju javnog interesa produženje lijevog obrambenog nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od oko 0,9 km u k.o. Gornja Dubica i k.o. Novo Selo u općini Odžak.

Nakon toga usvojena je i Odluka o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom prirodne i druge nesreće – suše 2017. na području općine Odžak.
Nakon kratkog obrazlaganja Općinskog Načelnika usvojena je i Odluka o dodjeli jednokratne pomoći za akademsku 2018/2019.godinu.
Po završetku današnje sedme izvanredne sjednice Općinskog vijeća, predstavnik firme Trafficon d.o.o., Franjo Pirkl , Vijećnicima je održao prezentaciju prednacrta Izmjene Regulacionog Plana užeg urbanog prostora Općine Odžak- 2 faza. Nosioci izrade Plana – konzorcij Jurcon Projekt d.o.o. iz Zagreba i Trafficon d.o.o iz Odžaka.