Jučer je održana četrnaesta redovita sjednica Općinskog vijeća Odžak. Sjednici je prisustvovao općinski načelnik Jakov Ivanković sa suradnicima te 23 vijećnika od ukupno 24 koliko broji Općinsko vijeće, predstavnici lokalnih medija, predstavnica OSCE-a.

Na početku sjednice kojom je predsjedao Zamjenik predsjedatelja Općinskog vijeća Dragan Guberac, svečanu prisegu dala je nova vijećnica SDP, Dr.Fikreta Babić, koja je zamijenila vijećnika Dr.Damira Hamidovića koji izabran za zastupnika u Skupštini Županije Posavske. Za sjednicu je bilo predloženo jedanaest točaka, te je na samom početku prije usvajanja dnevnog reda, Zamjenik predsjedatelja Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s još jednom točkom, te je usvojen dnevni red s dvanaest točaka.
U prvoj točci dnevnog reda: Vijećnička pitanja su postavili vijećnik SDP-a Damir Subašić, neovisni vijećnik, Juro Udovičić, HDZ BiH, Dragan Guberac.
Na većinu postavljenih pitanja općinski načelnik na samoj sjednici dao je usmene odgovore.
Na jučerašnjoj sjednici usvojen je jednoglasno i Proračun općine Odžak za 2019.godinu,čiji su ukupni prihodi 6.270.430 KM što je u odnosu na prošlogodišnji Proračun uvećanje za 1 %.
Također je usvojena i Odluka o usvajanju Proračuna općine Odžak za 2019. godinu, kao i Odluka o izvršavanju Proračuna općine Odžak za 2019 god.
Vijećnici su upoznati s dokumentom okvirnog Proračuna općine Odžak za period 2019-2021 god.
Na istoj sjednici usvojena je i Odluka o načinu odabira projekata nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji.

Nakon upoznavanja Predsjedatelja općinskog vijeća vijećnike o teškoj materijalnoj situaciji branitelja Ahmeta Osmanovića, jednoglasno je usvojena Odluka o dodjeli na privremeno korištenje Općinskog stana.
Usvojen je i Zaključak o usvajanju Plana preustrojstva društva “Dom zdravlja” Odžak.
Od strane općinskog vijeća usvojena je Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja općine Odžak.

Na istoj sjednici Usvojeno je i Rješenje o imenovanju Marije Zečević vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" Javna ustanova Odžak na period od 60 dana, i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o visini uplata participacije boravka djece u Dječjem vrtiću “Paola Cerueto” JU Odžak.

Jednoglasno je usvojeno i Izvješće o utrošku proračunske rezerve za period 1.1.2018. godine do 30.6.2018. godinu.

Vijećnici Općinskog vijeća su upoznati s Informacijom o poslovanju pravnih osoba po godišnjem obračunu za 2017. godinu.

IMG_20190122_100742.jpg IMG_20190122_100806.jpg IMG_20190122_100813.jpg