Obavještavaju se građani općine Odžak da će, u skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH, te u skladu sa Naredbom FUCZ, broj: 12-40-6-148-20/20 od 18.3.2020. godine i Zapovijedi OSCZ, broj: 03-40-1103/20 od 18.3.2020. godine, JP „Komunalac“ d.o.o. Odžak, DVD Odžak i pripadnici jedinica civilne zaštite Općine Odžak za opće namjene, u vremenskom periodu od 20.3. do 22.3.2020. godine, vršiti čišćenje i dezinfekciju javnih površina, prostora i ulica u užem centru grada (zona I).

U povodu Dana općine Odžak održani su prigodni sadržaji, a proslava je započela tradicionalnom karnevalskom povorkom.
Brojna izaslanstva položila su vijence i zapalila svijeće ispred Spomen obilježja,tim činom odana je posebna počast našim poginulim braniteljima 102 HVO brigade Odžak, a potom je održana svečana sjednica Općinskog vijeća.

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog natječaja za izradu prijedloga grba i zastave općine Odžak broj 01-01-103/19 od 7.10.2019.godine, Općinski načelnik  r a s p i s u j e

P O Z I V ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM NATJEČAJU

ZA IZRADU PRIJEDLOGA GRBA I ZASTAVE OPĆINE ODŽAK