Zbog upita mještana općine Odžak, iznosimo kratku informaciju vezanu za dokument „Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Odžak“ koji je bio usvojen na III redovitoj sjednici OV-a Odžak 6.2.2017. godine.

Napominjemo još jednom, da je taj isti Program, Općinsko vijeće Odžak na svojoj IV izvanrednoj sjednici održanoj dana 28.11.2018. godine (srijeda), Odlukom „Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Odžak“  proglasilo ništavnim, te da isti nije više na snazi!

Naime, u 5. poglavlju poništenog programa, koje se odnosi na površine određene za koncesiju, nije bilo definirano vrijeme na koje bi se koncesija dodijelila.

Dakle, kako ne bi bilo nedoumica, Općinsko vijeće Odžak, u vremenu kad je program bio usvajan, nije imalo saznanja o tome da će se koncesija dodjeljivati na razdoblje od 40 godina!

Na temelju potpisa 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Odžak, jučer, srijeda,  28.11.2018. godine, sazvana je IV izvanredna sjednica Općinskog vijeća Odžak. Zbog činjenice, a temeljem dobivanja mandata u Skupštini Županije Posavske, i prihvaćanjem istog, dosadašnji predsjednik Općinskog vijeća Odžak, Mujo Puzić, podnio je ostavku na tu dužnost,  te temeljem činjenice da na jučerašnjoj sjednici nije bio prisutan zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Odžak, Dragan Guberac, Općinsko vijeće Odžak je na osnovi propisa koje propisuje Poslovnik Općinskog vijeća Odžak, ovlastilo vijećnika Ivana Tolića da vodi IV izvanrednu sjednicu, te ga ja ovlastilo da može potpisati i ovjeriti akte koji su jednoglasno usvojeni na jučerašnjoj IV izvanrednoj sjednici. 

U okviru Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje, financiranih od Europske Unije od ukupna 24 korisnika Programa sa područja općine Odžak, tri domaćinstva će primiti dodatnu podršku u oblasti ekonomskog osnaživanja.