Na temelju Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog natječaja za izradu prijedloga grba i zastave općine Odžak broj 01-01-103/19 od 7.10.2019.godine, Općinski načelnik  r a s p i s u j e

P O Z I V ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM NATJEČAJU

ZA IZRADU PRIJEDLOGA GRBA I ZASTAVE OPĆINE ODŽAK

Božić je blagdan mira, ljubavi i pobožnosti, blagdan što ga simbolizira obiteljsko zajedništvo, ali je i blagdan koji potiče na razmišljanje i dobrotu, kao izvornu ljudsku vrijednost.

S tim mislima, svim mještanima, čestit i blagoslovljen Božić, te puno zdravlja, obilje sreće i radosti u novoj 2020 godini.

 

 

Općinski načelnik       

 Jakov Ivanković                                  

 

Danas (20. 12.) u Hotelu Euro Odžak upriličena je svečana ceremonija potpisivanja Memoranduma o suradnji između Općine Odžak i Općine Garčin iz Hrvatske , a kao dio aktivnosti Projekta “Dijaspora za razvoj”, koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH I IOM BiH.

Memorandum su potpisali Općinski načelnik općine Odžak  Jakov Ivanković i Općinski načelnik općine Garčin  Mato Grgić.

Na temelju članka 72. Zakona o prostornom uređenju i  građenju Županije Posavske ( „Narodne novine Županije Posavske“, broj:  06/16 i 10/19 ), članka 4. stavak 2.  Pravilnika o načinu imenovanja i radu povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti ( „Narodne novine Županije Posavske“, broj:  09/18 ), članka 38. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“, broj: 02/09), te na temelju prijedloga Službe za prostorno uređenje i katastar nekretnina općine Odžak, općinski načelnik Općine Odžak  raspisuje:

                                                                                           JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti