Općinski načelnik održao je radni sastanak s članovima odbora za postavljanje Zavjetnog križa na Odića brdu.

Članovi odbora informirali su načelnika o dinamici radova i financijskoj konstrukciji.

Postavljanje Zavjetnog križa na Odića brdo inicirali su mještani Dugih Njiva, Vrbovca, Jošave i Potočana, a sredstva se prikupljaju od donatora.