31.01.( srijeda) uz prisustvo načelnika općine Jakova Ivankovića i načelnice Službe za nabavke i zaštitu sredstava i resursa Nihade Bećirbašić ,djelatnika Općine i predstavnika Centra za socijalni rad, Centra za kulturu,te predstavnika dječjeg vrtića održana je javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Odžak za 2018 godinu.

Nacrtom Proračuna predviđeni prihodi za fiskalnu 2018 godinu su 5 milijuna, 678 tisuća i 676 maraka koliko su planirani i rashodi. Ovogodišnji Proračun je, u odnosu na prethodnu godinu, veći za oko 8 posto.
Nazočnima se prvi obratio Općinski načelnik Jakov Ivanković, načelnik je pozvao nazočne na razmjenu mišljenja i davanje konstruktivnih sugestija.
Nakon toga Načelnica Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Nihada Bećirbašić održala je prezentaciju. Nakon njenog izlaganja, svi nazočni imali su priliku da postave pitanja o Nacrtu proračuna za 2018 godinu.
Javna rasprava je prošla s jednim prigovorom na visinu planiranih sredstava za Centar za socijalni rad koji je iznijela djelatnica Centra Ruža Ilić. Pojašnjenje o načinu izrade Proračuna i pojedinim pozicijama, načelnik Ivanković dao je pojašnjenje.