Ovom prilikom zahvaljujem se Načelniku, gospodinu Hajrudinu Hadžidediću, Predsjedniku Općinskog vijeća, gospodinu Jakovu Ivankoviću i svim članovima Općinskog vijeća u Odžaku na priznanju koje sam dobio 08. 02. 2016. godine.

Ponosan sam što sam u suradnji sa Općinskim vijećem grada Roasio pomogao u rekonstrukciji Vrtića Paola Ceruetto 1998. godine, koju je snažno promovirao gospodin Lino Lava i njegova cijela C.B.A.U. humanitarna asocijacija nakon nestanka njihove volonterke, gospođe Paole Ceruetto.

Također sam ponosan što sam 2008. godine potpisao ugovor o bratimljenju između Odžaka i Roasia i Valdenga i što sam promovirao projekt razvoja i upotrebe domaće šljive, koji je financirala regionalna vlada Piedmonta 2011. godine.

U posljednjih 19 godina u Odžak sam dolazio barem jednom godišnje, kako bih se susreo s djecom Vrtića Paola Ceruetto i s općinskim vijećnicima.

Osjećam duboku povezanost i prijateljstvo prema građanima Odžaka. Osjećam da sam jedan od njih, razmišljajući o svemu što su pretrpjeli tokom prošlog rata.

Kao Ambasador Asisi Centra za Mir prenosim vam poruku mira našeg Predsjednika Centra, gospodina Gianfranca Coste. Želim da naša poruka mira pomogne Bosni i Hercegovini i drugim balkanskim zemljama da nastave živjeti u miru i uzajamnom poštovanju.

                                                                                                        

                                                                                          Vaš iskreni prijatelj,

                                                                                             Ubaldo Gianotti