Općinski načelnik Jakov Ivanković sastao se danas u svom uredu s članovima EUFOR LOT tima iz LOT kuće Brčko, pripadnicima Oružanih snaga Republike Austrije.


Riječ je o ranije dogovorenom radnom sastanku, koji je bio prologiran radi pandemije. Ovaj redoviti sastanak bio je prilika da se porazgovara o aktualnoj situaciji na području naše općine.

Sistem LOT predstavlja informativnu službu EUFOR-a, sa 17 kuća razmještenih po čitavoj Bosni i Hercegovini, s timovima za vezu i osmatranje direktno na terenu, koji održavaju bliske kontakte sa stanovništvom, lokalnim agencijama za provođenje zakona, lokalnim samoupravama i o tome svakodnevno izvještavaju glavno zapovjedništvo.