Na temelju članka 42.(2) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 9/13, 11/13, 2/14 i 6/17) i članka 38. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“, broj: 02/09), Načelnik općine Odžak, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za angažiranje volontera u Jedinstveni općinski organ uprave općine Odžak

 

 
 
Javni poziv- angažiranje volontera pdf
 
Prijavni obrazac za volontere pdf