Povodom uvođenja u radove za nastavak izgradnje vodovoda Vrbovac - Jošava u općini Odžak, IV faza, održan je  sastanak, na kojem su nazočili načelnik Jakov Ivanković sa suradnicima Anom Ćulap, Jozom Barukčićem, Ivanom Grgićem, Radinkom Dujak,  predstavnik  izvođača radova ROADING d.o.o. Gračanica, Osman Mujkić, predstavnici poduzeća “PROJEKT“  AD Banja Luka, Predrag Palikuća, Rodoljub Janković, koje će vršiti nadzor kroz ovu fazu izgradnje vodovoda , te predstavnica UNDP-a  Mirna Dabić Davidović.

Na sastanku se razgovaralo o  dinamici implementacije ove faze projekta izgradnje vodovoda Vrbovac – Jošava. Zaključeno je da će se izgradnjom ove faze krenuti nakon što izvođač radova izvrši nabavku materijala, tako da se izgradnja ove faze može očekivati početkom 2019. godine, odnosno čim vremenski uvijeti budu dozvoljavali početak izgradnje.

Radovi izgradnje vodovoda Vrbovac – Jošava, kroz ovu fazu, odnose se na izgradnju odvojaka za kućne priključke i ugradnju 180 vodomjernih okana, sa svom potrebnom armaturom. Ukupan iznos ove faze izgradnje vodovoda iznosi  288,147.19 KM.

Kroz prethodne faze izgradnje ovog projekta izvršeni su radovi na izgradnji bunara i potisnog cjevovoda, stupne trafo stanice, objekta za prečišćavanja pitke vode i hidrofleks stanice sa sabirnim bazenom V=150m3, ukupan iznos uloženih sredstava ove faze radova je iznosio 643.216,95 KM. Potom su kroz drugu fazu izvršeni radovi na izgradnji na 5,7 km primarne vodovodne mreže, vrijednost radova je iznosila 317.913,40 KM. Kroz treću fazu izvršeni su radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u dužini od 6,6 km, ukupna vrijednost radova je iznosila 203.859,31 KM.

Završavanjem četvrte faze, kućanastva i poljoprivredna gazdinstva, koja će se vodom napajati sa ovog izvorišta, moći će se spojiti na vodovodnu mrežu, te početi koristi vodu za „tehničke“ potrebe, s obzirom da preostaje još jedna faza izgradnje vodovoda, koja se odnosi na ugradnju filtera i ostale opreme u stanici za prečišćavanje vode, predračunske vrijednosti oko 500.000 KM.