Na temelju potpisa 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Odžak, jučer, srijeda,  28.11.2018. godine, sazvana je IV izvanredna sjednica Općinskog vijeća Odžak. Zbog činjenice, a temeljem dobivanja mandata u Skupštini Županije Posavske, i prihvaćanjem istog, dosadašnji predsjednik Općinskog vijeća Odžak, Mujo Puzić, podnio je ostavku na tu dužnost,  te temeljem činjenice da na jučerašnjoj sjednici nije bio prisutan zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Odžak, Dragan Guberac, Općinsko vijeće Odžak je na osnovi propisa koje propisuje Poslovnik Općinskog vijeća Odžak, ovlastilo vijećnika Ivana Tolića da vodi IV izvanrednu sjednicu, te ga ja ovlastilo da može potpisati i ovjeriti akte koji su jednoglasno usvojeni na jučerašnjoj IV izvanrednoj sjednici. 

Na IV izvanrednoj sjednici OV-a Odžak prisutno je bilo 14 vijećnika OV-a. Za dnevni red su bile predložene sljedeće točke:

  1. Prijedlog Odluke o proglašenju ništavnim Programa gospodarenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak, broj: 01-01-66/17 od 6.2.2017. godine.
  2. Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative stavljanja van snage Odluke o utvrđivanju javnog interesa za dodjelu koncesije, broj: 01-02-467/18 od 24.10.2018. godine.
  3. Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative stavljanja van snage Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije, broj: 01-02-468/18 od 24.10.2018. godine.
  4. Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative poništenja Javnog poziva za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na kojemu zemljišno-knjižno stanje nije uređeno na području općine Odžak, objavljen 30.10.2018. godine.
  5. Prijedlog Odluke - ovlašćuje se vijećnik Općinskog vijeća Odžak Ivan Tolić, sukladno članku 142. Poslovnika Općinskog vijeća Odžak, da može potpisati i ovjeriti akte koji su usvojeni na IV izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća Odžak.

Sve točke dnevnog reda su jednoglasno usvojene od strane OV-a Odžak.