U uredu Općinskog načelnika Jakova Ivankovića potpisani su Tripartitni Sporazumi o donaciji građevinskog materijala za četiri korisnika.

Ministarstvo je objavilo Javni poziv izbjeglicama iz BiH, raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju BiH, za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon provedenih procedura Komisija je izvršila odabir potencijalnih korisnika i predložila da se za 4 osobe iz općine Odžak izvrši dodjela građevinskog materijala, u cilju pružanja pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama, a u skladu s Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima za raspodjelu sredstava „ Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenim Budžetom Federacije BiH za 2018.godinu.