U Sarajevu je 20. rujna održana radionica na temu “Upravljanje imovinom jedinica lokalne samouprave” na kojoj je učestvovalo više od 70 predstavnika i predstavnica općina i gradova, pa tako i općina Odžak koju je predstavljao načelnik općine Jakov Ivanković.

Radionica je organizirana s ciljem da se predstavnicima jedinica lokalne samouprave ponudi forum za diskusiju i procjenu trenutne situacije u oblasti upravljanja imovinom, uz poseban osvrt na  primjere iz prakse, relevantnu pravnu regulativu, kreiranje novih prihoda te informaciono-komunikacijske tehnologije u službi upravljanja imovinom.

 

Osim praktičnih primjera iz Bosne i Hercegovine, nazočni su imali priliku čuti i iskustva iz Srbije i Hrvatske, koja ukazuju na potrebu implementacije specifičnih projekata usmjerenih na jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave te unapređenje upravljanja imovinom.

Na radionici su tako predstavljeni različiti pristupi koji se odnose za izradu modela upravljanja imovinom, inventuru imovine, procjenu vrijednosti, računovodstvo imovine, finansijske analize te praktičnu implementaciju modela upravljanja imovinom.  Prisutni su imali priliku upoznati se i sa pozitivnim primjerima iz prakse te relevantnim aktivnostima pokrenutim u općini Odžak gdje je  općinski načelnik Jakov Ivaković  sudjelovao u panel diskusiji, te Srebreniku, Banjoj Luci i Bijeljini.

Dvije JLS (Odžak i Gradiška) prebacile su nivo ukupno planiranih racionalizacija za period 2016-2018, dok je dodatnih 7 JLS u 2017. realiziralo između 30% i 78%.
Tri JLS (Odžak, Živinice i Orašje) su ostvarile racionalizacije veće od 3% izvršenja svojih budžetskih rashoda za 2015 godinu.

Radionica je organizirana  u okviru projekta Lokalni integrisani razvoj (LIR), koji financira Evropska unija, a provodi UNDP. LIR, kroz integrisani pristup, pomaže lokalnim vlastima da riješe tri problema: da unaprijede svoje usluge i smanje troškove administracije, da investiraju u infrastrukturu, i da rade na otvaranju novih radna mjesta za socijalno ugroženo stanovništvo.