Mjesne zajednice

Područje općine se sastoji od 14 naseljenih mjesta - Ada, Bosanski Šamac, Brusnica Mala, Donja Dubica, Donji Svilaj, Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Novi Grad, Novo Selo, Odžak, Posavska Mahala, Potočani, Prud i Vrbovac, odnosno 20 katastarskih općina (KO) - Ada, Bosanski Šamac, Brusnica Mala, Brusnica Velika, Crkvina, Donja Dubica, Donji Svilaj, Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Novi Grad, Novo Selo, Odžak, Pisari, Posavska Mahala, Potočani, Prud, Trnjak - Zorice, Vojskova, Vrbovac i Zasavica. U sastavu općine Odžak se nalazi veći dio općine Odžak prije 1992. godine (osim naseljenih mjesta Gnionica, Jošavica i Srnava; te dijelova naseljenih mjesta Ada, Novo Selo, Odžak, Potočani i Vrbovac) i krajnji sjeverozapadni dio općine Bosanski Šamac prije 1992. godine (najveći dio naseljenog mjesta Prud i manji dio naseljenog mjesta Bosanski Šamac bez stanovnika).

U administrativno – političkom pogledu općina Odžak je podjeljena na 23 mjesne zajednice:
Ada,
Bijele Bare,
Brusnica Mala,
Donja Dubica,
Donji Svilaj,
Gornja Dubica,
Gornji Svilaj,
Jošava,
Novi Grad,
Novo Selo,
Odžak 1,
Odžak 2,
Odžak 3,
Osječak,
Posavska Mahala,
Potočani,
Potočanski Lipik,
Prnjavor,
Prud,
Trnjak,
Vojskova,
Vrbovac
 i Zorice.
Iz ovog pregleda je vidljivo da su pojedina teritorijalno veća naseljena mjesta kao što su Donja Dubica, Gornja Dubica, Odžak i Potočani podjeljena na 2 - 4 mjesne zajednice.

Ispis