Potpisan ugovor o rekonstrukciji cestovne infrastrukture u Novom Naselju

Potpisan ugovor o rekonstrukciji cestovne infrastrukture u Novom Naselju

Danas je u uredu načelnice potpisan Ugovor o I. fazi rekonstrukcije cestovne infrastrukture - oborinska kanalizacija i prometnice u Novom Naselju.

Ugovor su potpisali općinska načelnica Nada Ćulap i i Mehmed Beganović, ovlašteni predstavnik izvođača radova poduzeća Balegem d.o.o. Gradačac .

Vrijednost ovog Ugovora je 582.224,15 KM, s uključenim PDV-om, koji je nakon okončanja postupka javne nabavke sukladno Zakonu o javnim nabavkama u BiH, te isteka roka za upućivanje eventualnih žalbi na sam postupak i odabir najpovoljnijeg ponuđača, dodijeljen poduzeću Balegem d.o.o. Gradačac.

Rok izvođenja radova po ovom Ugovoru je 120 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Nakon provedenog postupka javne nabave i odabira najpovoljnijeg ponuđača, s istim izvođačem potpisan je i Ugovor o uređenju atletske staze na Stadionu sportskih igara u Odžaku.

Ugovorena cijena za izvođenje ovih radova je 79.754,22 KM, s uključenim PDV-om.

Rok izvođenja radova po ovom Ugovoru je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, a garantni rok za kvalitetu izvedenih radova 24 mjeseca.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480