Održan sastanak o Projektu općinskog okolišnog upravljanja (MEG)

Održan sastanak o Projektu općinskog okolišnog upravljanja (MEG)

U Uredu načelnice jučer je održan radni sastanak na kojem su sudjelovale općinska načelnica Nada Ćulap,  konzultantica Snežana Dačić, predsjedateljica Općinskog vijeća Nasiha Torić, tajnica Općinske uprave Ivana Kljajić i načelnica Službe za gospodarstvo i LER Radinka Dujak. Na sastanku se razgovaralo o provedbi druge faze Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG).

Općina Odžak jedna je od 31 partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS), koja sudjeluje u Projektu općinskog okolišnog upravljanja (MEG). Riječ je o  projektu koji traje 12 godina, podijeljenom u tri faze od po četiri godine. Trenutno se realizira druga faza projekta (2021. - 2025. godine), koja ima za cilj doprinijeti daljnjoj demokratizaciji lokalne uprave u Bosni i Hercegovini, kao i uvođenju efektivnijih i efikasnijih javnih usluga za građane i građanke. Radi se o evaluaciji u okviru četiri oblasti: predstavnička uloga, odlučivanje, kreiranje i praćenje sprovođenja politika JLS od strane vijeća, transparentnost i odgovornost lokalnih vlasti, učešće javnosti u procesu donošenja odluka i  efikasnost i efektivnost JLS.

Naglasak je na unaprjeđenju rada JLS, kako Općinskog vijeća tako i samog organa uprave kroz unapređenje poslovnih procesa uz osiguravanje dokaza da je to urađeno.
Sada se radi osnovna evaluacija, a zatim će MEG projekt osiguravati tehničku podršku, kako bi se unaprijedila područja i indikatori koji nisu bili dovoljno dobro ocijenjeni. Naredne godine provest će se reevaluacija i na osnovu napretka koje je JLS ostvarila, rangirati i eventualno biti nagrađena sa sufinanciranjem projekata.

MEG projekt, koji financiraju Vlada Švicarske, Švedska, Češka Razvojna Agencija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), predstavlja jednu od najvećih i najsloženijih intervencija u oblasti lokalne samouprave. Dodatni fokus projekta je na specifične aktivnosti u oblasti poboljšanja regulatornog okvira koji se odnosi na vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama i jačanja kapaciteta vodovodnih poduzeća za pružanje kvalitetnijih javnih usluga.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480