Sastanak s predstavnicima Sindikalne organizacije

Sastanak s predstavnicima Sindikalne organizacije

Općinska načelnica Nada Ćulap držala je jučer radni sastanak s predstavnicima Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije  državnih  službenika  i  namještenika Općine Odžak na njihov zahtjev. Sastanku je prisustvovala i predsjedateljica Općinskog vijeća Nasiha Torić.

Predstavnici Sindikata detaljno su upoznali načelnicu s aktualnim Kolektivnim ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH i njegovim provođenjem u praksi, kao i dosljednim poštivanjem pojedinih točaka Ugovora, naročito u svjetlu enormnog rasta životnih troškova.

Općinska načelnica iskazala je razumijevanje za zahtjeve sindikata, te da će se detaljno razmotriti sve mogućnosti u rebalansu proračuna čija je izrada u tijeku.

Pored toga bilo je razgovora o pravima i obavezama sindikata kao socijalnog partnera i ulozi načelnika kao poslodavca. Sastanak je protekao u vrlo otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, a prezentirani su gotovo identični stavovi obje strane, što garantira korektnu buduću suradnju. 

Dogovoreno je da se održi još jedan sastanak u narednom periodu na kojem bi se trebali precizirati daljnji koraci u suradnji Načelnice i sindikata.

Ispis