Održan radni sastanak u Uredu načelnice

Održan radni sastanak u Uredu načelnice

Danas je u Uredu načelnice održan radni sastanak na kojem su sudjelovali općinska načelnica Nada Ćulap, izaslanik u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Ilija Ilić, ministar financija Županije Posavske Mijo Stanić,  ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske Ana Andrić i ministar pravosuđa i uprave Županije Posavske Pero Radić.

Na sastanku se razgovaralo o prioritetnim projektima na prostoru općine i njihovom položaju u odnosu na skorašnji rebalans Proračuna Županije Posavske, čije je donošenje predviđeno za idući tjedan

Ispis